CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(06-02-2015)
Verena ธรรมสัญจร รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558  ... เพิ่มเติม



(22-01-2015)
Verena ได้มีการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อจัดเป็นรางวัลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ในกา ... เพิ่มเติม



(23-01-2015)
Verena ให้การสนับสนุนคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557 ... เพิ่มเติม



(11-01-2015)
Verena วันเด็กเห่งขาติปี 2558 นี้ บจก.เวอรีน่าได้มอบสิ่งของทำบุญร่วมกับวัดมกุฎคีรีว ... เพิ่มเติม



(11-01-2015)
งานบุญประจำปี ๒๕๕๘ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก.เวอรีน่า อ.เมือง จ.มหา ... เพิ่มเติม



(22-09-2014)
Verena จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ... เพิ่มเติม



(27-09-2014)
Verena ได้สนับสนุนการประกวดโยธวาทิต อีสาน ดรัมไลน์ ... เพิ่มเติม



(27-09-2014)
Verena มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อยอดความรู้ให้แก่ "วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม" ... เพิ่มเติม



(25-09-2014)
Verena ธรรมสัญจร รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ... เพิ่มเติม





« Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Next »



 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved