CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม


(22-09-2014)
Verena จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ... เพิ่มเติม(27-09-2014)
Verena ได้สนับสนุนการประกวดโยธวาทิต อีสาน ดรัมไลน์ ... เพิ่มเติม(27-09-2014)
Verena มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อยอดความรู้ให้แก่ "วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม" ... เพิ่มเติม(25-09-2014)
Verena ธรรมสัญจร รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ... เพิ่มเติม(22-07-2014)
Verena นำทีมโดยผู้จัดการฝ่ายขาย มอบเงินและผลิตภัณฑ์ให้แก่แผนกผู้ป่วยราชการสนามและโรคไ ... เพิ่มเติม(22-10-2014)
Verena มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่ ร.ร. บ้านหาด ... เพิ่มเติม(18-12-2014)
Verena มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อยอดความรู้ให้แก่ "วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม" ... เพิ่มเติม(30-09-2014)
Verena ทำบุญตักบาตร วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ... เพิ่มเติม(19-07-2014)
Verena จัดโครงการ "สานฝันปันน้ำใจน้องเพื่อน้องบ้านแคนทองจากใจพี่ๆ บ้านแคนทอง" ... เพิ่มเติม

« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Next » 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved