CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(2018-04-23)
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและทำบุญตักบาตร ณ ศาลาหลวงตา บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ... เพิ่มเติม(2018-04-11)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร ประจำป ... เพิ่มเติม(2018-03-19)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ข ... เพิ่มเติม(2018-03-06)
งานมุทิตาจิต หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ... เพิ่มเติม(2018-01-29)
Verena มอบผ้าห่มกันหนาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 2 ... เพิ่มเติม(2018-02-21)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 256 ... เพิ่มเติม(2018-01-16)
โครงการ "ตามรอยธรรม เติมรอยฝัน สู่น้องน้อย ปีที่ 4" ... เพิ่มเติม(01/16/2018)
งานบุญประจำปี 2561 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... เพิ่มเติม(01/15/2018)
Corporate Social Responsibility (CSR) กิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560 ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 Next » ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.