CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(19-04-2017)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำโครงการ เวอรีน่าตามรอยพ่อสานต่อปรัชญาเศร ... เพิ่มเติม(22-03-2017)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม(16-03-2017)
งานบุญมุทิตาจิต หลวงปู่อุทัย สิริธโร ประจำปี 2560 11-12 มีนาคม 2560 ณ.วัดเขาใหญ่เจริญ ... เพิ่มเติม(01-03-2017)
โครงการธรรมะสัญจรครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดถ้ำพระภูวั ... เพิ่มเติม(25-02-2017)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕ ... เพิ่มเติม(30-01-2017)
กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์ ... เพิ่มเติม(02-01-2017)
ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านทำบุญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ... เพิ่มเติม(05-01-2017)
โครงการธรรมะสัญจรครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2560 ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปัน ... เพิ่มเติม(31-12-2016)
Corporate Social Responsibility (CSR) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 Next » ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.