CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(05-11-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม(27-10-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม(11-10-2016)
Verena มอบเงินสนับสนุนและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ... เพิ่มเติม(07-10-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม(30-09-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ... เพิ่มเติม(03-09-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 02 - 03 กันยายน 2559 ... เพิ่มเติม(25-08-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ... เพิ่มเติม(06-08-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2559 ... เพิ่มเติม(30-07-2016)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 2 ... เพิ่มเติม

« Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Next » ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.