บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทอดถวายผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดสกลนคร

05-08-2017

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำเดือน สิงหาคม 2560ในชื่อโครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่องค์หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้เดินทางมาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ณ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในโอกาสนี้ทาง คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยญาติธรรมชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้กราบนิมนต์ พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) หรือ หลวงปู่สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นองค์ประธานในการทำพิธีการกราบคารวะจิตต่อองค์หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม ตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลในการนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยญาติธรรมชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำพิธีทอดถวายผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดสกลนคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,377 บาท และได้รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เช่น ผ้าห่มเวอรีน่าจำนวน 300ผืน น้ำดื่มเวอรีน่า 1,008 ขวดข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งจำนวนเงินผ้าป่าและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมาได้นำทอดถวายแด่องค์หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สำนักงานใหญ่ของบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดสกลนคร สามารถร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ทางบัญชีธนาคารดังนี้ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “พระอธิการสุธรรม สุธัมโม” เลขที่บัญชี 412-0-39365-8 จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยเทอญ

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved