บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560

31-08-2017กำหนดการ ทำบุญ วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ.ศาลาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน อบรมธรรม แก่พนักงานบริษัทและญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยม
***หมายเหตุ มีโรงทานน้ำปานะ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าศาลาหลวงตา
๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร รับพร เสร็จพิธี


ภาพกิจกรรมทำบุญ ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเย็นวันที่ ๓๐ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เมตตาแสดงธรรม และถวายภัตตาหารในเช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved