บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 29 - 30 กันยายน 2560

19-10-2017กำหนดการ ทำบุญ วันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.ศาลาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน อบรมธรรม แก่พนักงานบริษัทและญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยม
***หมายเหตุ มีโรงทานน้ำปานะ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.

วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าศาลาหลวงตา
๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร รับพร เสร็จพิธี


ภาพกิจกรรมทำบุญ ในวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยเย็นวันที่ ๒๙ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เมตตาแสดงธรรม และถวายภัตตาหารในเช้าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved