บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560

13-11-2017กำหนดการ ทำบุญ วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ.ศาลาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน อบรมธรรม แก่พนักงานบริษัทและญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยม


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าศาลาหลวงตา
๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร รับพร เสร็จพิธี


ภาพกิจกรรมทำบุญ ในวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเย็นวันที่ ๒๕ หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เมตตาแสดงธรรม และถวายภัตตาหารในเช้าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved