บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สวดมนต์ ฟังธรรม วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560

25-11-2017กำหนดการ ทำบุญ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ.ศาลาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
๒๐.๐๐ น. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม อบรมธรรม แก่พนักงานบริษัทและญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยม


วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าศาลาหลวงตา
๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร รับพร เสร็จพิธี


ภาพกิจกรรมทำบุญ ในวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเย็นวันที่ ๒๐ หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม เมตตาแสดงธรรม และถวายภัตตาหารในเช้าวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved