Verena ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2561

12/23/2017


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งภายในและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “Verena” ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำโดย คุณสุรสิทธิ์ ขันธะนามศรี เจ้าหน้าที่แผนกการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Section) และคณะเป็นผู้แทนร่วมงานเนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการนี้ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์แอลกลูต้า เบอร์รี่ พลัส จำนวน873กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 392,850 บาท ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561โดยมี นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะเป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายการบริหารกิจการของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้ตระหนักและมุ่งเน้นการบริหารกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา

อัลบั้มรูปภาพ


1

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved