งานบุญประจำปี 2561 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

01/16/2018

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจึงเห็นควรจัดโครงการงานบุญประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจรรโลงไวัซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทและชุมชนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการ แสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดี อันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกำหนดการ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เทศน์ กัณฑ์ที่ 1 และ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาฯ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เทศน์กัณฑ์ที่ 2
*** หมายเหตุ มีโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
07.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
08.00 น. รับพร เสร็จพิธี

อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved