Verena มอบผ้าห่มกันหนาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561

2018-01-29

สืบเนื่องจากที่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริษัท เวอรีน่าฯ ได้บริจาคผ้าห่มกันหนาวจำนวน 250 ผืน ให้กับโครงการ "ตามรอยธรรม เติมรอยฝัน สู่น้องน้อย ปีที่ 4" ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น แต่ยังมีผ้าห่มที่เหลือเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการจึงได้นำไปสมทบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กำลังประสบภัยหนาวในปีนี้ บรรยากาศในการมอบถวายผ้าห้มกันหนาวและสิ่งของได้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายตามแบบวิถีพุทธ โดยมีพระอาจารย์อมร กิตติโก ผู้แทนคณะสงฆ์จากประเทศไทย(วัดถ้ำพระภูวัว)และมี พระมหาบุญเที่ยง เจ้าอาวาสวัดผาโอ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์แขวงหลวงพระบางเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสิ่งของทั้งหลายไปมอบให้กับพี่น้องชาวลาวในแขวงหลวงพระบางที่กำลังประสบภัยหนาวในปีนี้อัลบั้มรูปภาพ


1

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved