งานมุทิตาจิต หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-12 มีนาคม 2561

2018-03-06


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนการทำบุญและร่วมถวายทานในวันสำคัญต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดีตามรอยพุทธศาสนาและเป็นการแสดงมุทิตาจิตสักการะแด่ หลวงปู่อุทัย สิริธโร ประจำปี 2561 นี้ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ร่วมจัดทำโรงทานอาหารและน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานบุญเหมือนทุกปีที่ผ่านอัลบั้มรูปภาพ


1

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved