หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและทำบุญตักบาตร ณ ศาลาหลวงตา บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2018-03-19


กำหนดการงานบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สวดมนต์ทำวัตรเย็นและทำบุญตักบาตร ณ ศาลาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บจก เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00 น. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน อบรมธรรมแก่พนักงานและญาติโยมที่มาร่วมงาน

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
07.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าศาลาหลวงตา
08.00 น. ถวายภัตตาหาร รับพร เสร็จพิธีอัลบั้มรูปภาพ


1 2

 ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.