บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพิ่มสวัสดิการประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน

2018-06-04


สืบเนื่องจากนโยบายการบริหารองค์กรของผู้บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีความมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและมุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ท่าน รศ. ดร. ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ผู้บริหารระดับสูง ได้ประกาศเพิ่มสวัสดิการประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน โดยผ่านการส่งความสุขมอบเค้กวันเกิดและสร้างขวัญกำลังใจด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน พร้อมทั้งยังมอบสลากออมสินมูลค่า 500 บาท ในวันเกิดของพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เก็บหอมรอมริบจากน้ำพักน้ำแรงและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยดีเสมอมา

 ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.