News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์


(27-09-2014)
Verena จัดกิจกรรมสัมนา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแ ... เพิ่มเติม(29-09-2014)
Verena ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวั ... เพิ่มเติม(20-04-2014)
สัมภาษณ์ผู้บริหาร "ดร.ณฐนนท์ ตราชู" ลงนิตยสารผู้หญิง ฉบับเดือน เม.ย. 57 ... เพิ่มเติม(01-04-2014)
สัมภาษณ์ผู้บริหาร "คุณอีฟ-สุธาวัลย์ ตราชู" ลงนิตยสารผู้หญิง ฉบับเดือน มี.ค ... เพิ่มเติม(16-08-2014)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท เอฟซี แล ... เพิ่มเติม(23-04-2014)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดตัว The Secret Plus ผลิตภัณฑ์เส ... เพิ่มเติม(03-07-2014)
สัมภาษณ์ผู้บริหาร "คุณอีฟ-สุธาวัลย์ ตราชู" ลงนิตยสารผู้หญิง ฉบับเดือน มี.ค ... เพิ่มเติม

1 2 3 4 5 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved