News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนเสื้อสายตรวจสะท้อนแสง 
08-10-2016

บริษัท เวอรีน่า อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘เวอรีน่า’ นำโดย คุณ สุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนเสื้อสายตรวจสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว สำหรับ สภอ. เมือง มหาสารคาม

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved