News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  บริษัทเวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2561
2018-02-08


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นเป็นการภายใน ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพนักงานและผู้บริหารบริษัทเวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเข้าร่วมงาน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พบปะพูดคุยสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยในงานมีการมอบรางวัลดีเด่นประเภทบุคคลต่างๆ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดี และบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมและมีจิตสาธารณะ รวมถึงมีการจัดการประกวดแต่งกายสวยงาม การประกวดการแสดงจากพนักงาน และการจับรางวัลปีใหม่ ซึ่งในปีนี้มีรางวัลมากมาย อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

บริษัทเวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสังคมบ้านเกิดให้ดีขึ้นเป็นลำดับ สมกับปณิธานของผู้บริหาร ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ที่ดี ตลอดจนการมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆคืนแก่สังคมมาโดยตลอดนั่นเอง


 ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.