News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  บริษัทเวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
2018-02-16

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ณฐนนท์ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน
โดยมีการจัดประดับตกแต่งอาคารต่างๆด้วยสิ่งของมงคลตามธรรมเนียมจีน พร้อมกับรับมอบของที่ระลึกจากแขกที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้มอบอั่งเปาให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญถุง และเป็นศิริมงคลอันดีอีกด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้มอบกระเช้าของขวัญวันตรุษจีน ให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา อาทิ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม. จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ประกันสังคมมหาสารคามสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมหาสารคาม สำนักงานแรงงานจังหวัด และโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved