Menu


สินค้า

ข่าว-ประชาสัมพันธ์  /   อีเว้นท์  /   ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อีเว้นท์

ความรับผิดชอบต่อสังคม


โฆษณาสินค้าเกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา / จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จทั่วโลก / ที่มาของชื่อบริษัทเวอรีน่า / ประวัติของนักบุญเวอรีน่า / ภารกิจ / ค่านิยมขององค์กร ... เพิ่มเติม

  • วิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด ...เพิ่มเติม

  • บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย ...เพิ่มเติม

  • เราให้ความสำคัญในการคัดสรรบุคลากรโดยมอบสวัสดิการและการดูแลพนักงานทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา หากคุณกำลังมองหางานที่มีความมั่นคงก้าวหน้าที่มีโอกาสเติบโตและพัฒนาได้อย่างมืออาชีพ ...เพิ่มเติม

  • บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    ...  เพิ่มเติม