Menu

พวกเราคือใครประวัติความเป็นมา

     บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสุธาวัลย์- รองศาสตราจารย์ ณฐนนท์ ตราชู โดย รศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู​ ได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ (Food Science and Nutrition) ทั้งในระดับ ปริญญาตรี (SWU, Thailand) ปริญญาโท (South Dakota State University, USA) ปริญญาเอก (University of Georgia, USA) และ post doctoral (Massey University, New Zealand) มาโดยตลอด และเคยรับราชการเป็นอาจารย์และนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยมาถึง 19 ปี ก่อนลาออกจากราชการ ขณะดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​ระดับ 9 จึงถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบการณ์และความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอย่างมาก
บริษัทเวอรีน่าฯยังมาจากรากฐานอันยาวนานในการประกอบการธุรกิจของครอบครัวมาตั้งปี พ.ศ. 2523 และยังถือว่าเป็นธุรกิจต่อยอดมาจากผลงานการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2550 ของรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไฟเบอร์ และจุลินทรีย์โปรไบโอติค ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายหลังทางบริษัทฯจึงได้เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ไอสลิม (i-SLYM) ออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แรกในปี พ.ศ. 2554

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 (2020 AD) บจก. เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งโรงงานผลิตของตนเอง แบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารและอาหารเสริม และ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ในนามบริษัทซันทาลิส (Suntalis) www.suntalis.co.th

จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จทั่วโลก
    เวอรีน่า มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหารบำรุงผิว อาหารเสริมลดน้ำหนักและเพื่อสุขภาพเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยอย่างครบวงจรตามหลักมาตรฐานสากล เรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญ คัคสรรวัตถุดิบ จากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับว่าได้ผลจริงโดยเราเลือกผลิตกับโรงงานที่มีมาตรฐานที่สูง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9200 และ GMP มั่นใจได้ว่าสามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ที่มาของชื่อบริษัทเวอรีน่า
 

บริษัทเวอรีน่าฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ มีความปรารถนาที่จะให้เพื่อนมนุษย์มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ ผู้ก่อตั้งบริษัทเวอรีน่าฯ ได้ศึกษาประวัติของ St. Verena เป็นนักบุญผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้ มีความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ท่านนักบุญยังเป็นผู้ที่รักสุขภาพ มีความรู้ในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยและยังสอนประชาชนให้รู้จักรักษาสุขอนามัย (personal hygiene and sanitation) เพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ จึงเกิดความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนการตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและบริจาคให้แก่โรงพยาบาล สถานแรกรับเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์คนชรา กองทุนสงฆ์อาพาธ วัด โรงเรียน สภากาชาดและมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอยู่ตลอดเวลา

ประวัติของนักบุญเวอรีน่า

   นักบุญเวอรีน่า (Saint Verena) เกิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ณ เมือง ธีบิส (Thebes) (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ เมือง Luxor อยู่ตอนบนของประเทศอียิปต์) นักบุญเวอรีน่า เกิดในครอบครัวผู้ดีซึ่งเป็นชาวคริสเตียนจึงได้รับการอบรมสั่งสอนจาก บิชอป เชอริมอน (Bishop Sherimon) บิชอปแห่งเบนิสเวฟ (Bishop of Beni Suef) ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความรู้และทำพิธีล้างบาปให้เธอเป็นคริสเตียน ในฐานะที่เป็นคริสเตียน นักบุญเวอรีน่าเติบโตมาด้วยความรักและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก เธอใช้ชีวิตและอุทิศตนให้กับศาสนา โดยปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงคริสต์ศาสนา
     นักบุญเวอรีน่าได้เข้าร่วมเดินทางไปกับกองทหารธีแบ็น (Theban Legion) (กองทหารคริสเตียนของจักรพรรดิ์แม็กซิเมี่ยน (Emperor Maximian) แห่งอาณาจักรโรมัน) เพื่อที่จะคอยดูแลเหล่าทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อเหล่าทหารถูกสั่งให้เสียสละชีวิตเพื่อการบูชายัญ ต่อเทพเจ้าโรมันเพื่อชัยชนะในการทำศึก ด้วยความยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าเหล่าทหารในกองทหารไม่เห็นด้วยและต่อต้านคำสั่งของจักรพรรดิ์โรมัน ดังนั้นจึงถูกประหารชีวิต หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้นักบุญเวอรีน่าดำเนินชีวิตอย่างสันโดษและสวดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบำเพ็ญเพียงตามหลักคริสต์ศาสนาจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เช่น การสวดภาวนาเพื่อรักษาคนตาบอดและผู้ป่วยโรคต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้และผนวกกับเสียงล่ำลือเรื่องความอัศจรรย์ในการรักษาผู้ป่วยของนักบุญเวอรีน่า จึงทำใหจักรพรรดิ์โรมัน ผู้ไม่เชื่อในคริสต์ศาสนาเกิดความเกลียดชังและสั่งจำคุกเธอ แต่เนื่องจากความดีและบริสุทธิ์จากการบำเพ็ญภาวนาจึงทำให้นักบุญเวอรีน่าถูกปล่อยตัวเพราะได้รักษาอาการป่วยของจักรพรรดิ์แม็กซิเมี่ยน จักรดิ์โรมัน ผู้ไม่เชื่อในคริสต์ศาสนา
     ชีวิตหลังจากการได้รับอิสระภาพ นักบุญเวอรีน่าอุทิศตนในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้คนและให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย เช่น คนตาบอด ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยจากโรคเรื้อน เธอได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการพยาบาลที่มีอยู่แต่เดิมอภิบาลผู้ป่วยโดยไม่รังเกียจ ในขณะเดียวกันนักบุญเวอรีน่ายังได้เผยแพร่คำสอนทางคริสต์ศาสนาให้แก่ผู้คนอีกด้วย
     นักบุญเวอรีน่าอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเคร่งครัดและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในช่วงเดือนกันยายนของปีคริสต์ศักราช 344 ด้วยอายุ 64 ปี ณ เมือง Zurzach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่คุณงามความดีของนักบุญเวอรีน่า จึงได้มีการสร้างโบสถ์ในนามของนักบุญเวอรีน่าจำนวนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อียิปต์ อเมริกา เป็นต้น และในวันที่ 14 กันยายนของทุกปีจะมีการฉลองให้แก่นักบุญเวอรีน่าตามวิถีของคริสต์ศาสนิกชน
ที่มาข้อมูล
- https://en.wikipedia.org/wiki/Verena
- https://goo.gl/rzqvZv
- https://goo.gl/recRQ6
- https://goo.gl/b3qUti
- https://goo.gl/v68fah
- https://goo.gl/9sKCTr


ภารกิจ
     พนักงานเวอรีน่าฯทุกคนมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับชาติและสากล

ค่านิยมขององค์กร (Cooperate's core values)
     1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) "ความซื่อสัตย์ ในที่นี้หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ไม่ทุจริต ไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและสังคมที่จะไม่ประพฤติผิดศลีธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ความซื่อสัตย์นี้เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่และสําคัญของมนุษย์เรา เป็นสิ่งที่ทําให้คนเราได้รับการยอมรับนับถือและเชื่อถือในสังคมผู้ที่บําเพ็ญบารมีในการรักษาสัตย์มาในอดีตชาติ ย่อมทําให้วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วมีคนเชื่อ มีคนฟัง"
     2. ความมีประสิทธิภาพสูง (High Performance) "ความเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทํางานทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเป็นอันดับหนึ่ง ใน ทุกกิจกรรมของบริษัทต้องดําเนินไปอย่างคุ้มค่าทั้งในแง่ของเวลาและทรัพยากรทุกรูปแบบ พนักงานต้องมีความตื่นตัวในการปรับปรุงแก้ไขงานประจําอยู่ตลอด เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกคนต้องตระหนักว่า ทรัยากรทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ด้วยความประหยัดเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังต่อจากเรา"
     3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humbleness) "หมายถึงการเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าตนเองดีหรือเก่งกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ พนักงานทุกคนควรให้เกียรติและเคารพ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่แสดงการดูถูกผู้อื่น การให้เกียรติต่อกันอย่างง่ายๆ ตามประเพณีไทยคือการไหว้ การไหว้ไม่ได้ทําให้เราสูญเสียอะไรเลยแม้แต่น้อย กลับมีแต่ได้กับได้ การเป็นผู้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะแตกต่างและขัดแย้งกับความคิดของเรา ก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมอย่างหนึ่ง ความอ่อนน้อมนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้น้อยเสมอไปเท่านั้น หากแต่ผู้ใหญ่หรือผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งควรมีความอ่อนน้อมด้วย"

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consideration of the Roles of Stakeholders)
     บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทฯจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เมื่อการดำรงอยู่ของบริษัทฯนั้น ได้ช่วยสร้างรากฐานที่ดีของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและผู้บริโภค พนักงานของบริษัทฯ เจ้าหนี้และคู่ค้าของบริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า และคนในชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอันจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
    1. ลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ปราถนาที่จะเห็นมวลมนุษยชาติในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางตรงหรือทางอ้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีตามความเชื่อของตน เรามุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง ข้อเท็จจริงหรือจงใจให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจผิด นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง มีกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นระบบ โดยที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านทางจดหมาย ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1607 (Call Center), จดหมายอีเล็คทรอนิค (E-mail), สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Social Media) และมีการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
    2. พนักงาน บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติไทย
    3. เจ้าหนี้และคู่ค้า บริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และ/หรือคู่ค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และในกรณีที่ข้อมูลปรากฎว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทฯจะหารือกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักถึงการบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้และคู่ค้า มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพกับเจ้าหนี้และคู่ค้าให้ยั่งยืน
    4. คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม และขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้และไม่เป็นธรรม
    5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชน บริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน


  
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275
  Callcenter: 02-1146244
  Line ID: @verena
  E-mail: vr24@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645 (Wechat and Whatsapp)
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th
 • © 2021 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.