Menu

การประกันคุณภาพ

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM)  
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  ถือว่าเป็นแบรนด์สินค้ากลุ่ม Beauty supplement รายแรกของประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ ตราสัญลักษณ์ TTM  คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ดังนั้น ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP  คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารเป็นระบบประกันคุณภาพ ที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP  จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)

ฮาลาล เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น “อาหารฮาลาล”  จะต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านแหล่งที่มาของอาหาร วิธีการฆ่าสัตว์ การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษาอาหาร  การแสดงเครื่องหมายฮาลาลที่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับประกันว่า  ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้โดยไม่ผิดต่อบทบัญญัติอิสลาม

เครื่องหมายการค้า CarnipureTM คือ เครื่องหมายการค้าที่รับการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัย ทางด้านอาหารประจํา สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) และ กระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญีงปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) ว่าเป็น L- Carnitine ที่มีคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ISO 9001:2015 
เป็นระบบมาตรฐานด้านคุณภาพระดับนานาชาติที่จะมอบให้แก่โรงงานหรือหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่น ที่จะรักษามาตรฐานการผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำนึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก

  
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.