Menu

Careers

WORKING WITH VERENA INTERNATIONAL

Career @ VERENA

With more than 30 of experiences in retail business and beauty and spa, Verena highly 
expects to be a leader of functional food and cosmetic manufacturer and distributor in 
Asia. To accomplish our goal, Verena gives priority to personnel recruitment, personnel 
benefits and personnel cares. If you are searching for a career with stability and 
advancement,  come to be a part of us. 

Verena Voice

คุณประภาพร คารกุล
Acting Senior Marketing Support

ดิฉัน จากเดิมมาสมัครที่บริษัทเวอรีน่า เป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ และได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็น เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเลขานุการ และวันนี้ดิฉันได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็น รักษาการส่งเสริมการตลาดอาวุโส ตอนนี้ดิฉันทำงานที่บริษัท เวอรีน่ามานานกว่า 5 ปีแล้ว ขอขอบคุณบริษัท เวอรีน่าที่ให้โอกาสกับดิฉัน

"ถ้าคุณกำลังสนใจอยากร่วมงานกับเรา บริษัทเวอรีน่ามีโอกาสให้คุณเสมอ"คุณนพคุณ มะโรงรัตน์
Warehouse officer

เวอรีน่า ได้ให้โอการทำงาน ในสิ่งที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง บริษัท มีความมั่นคง สวัสดิการดี สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนร่วมงานดีมาก มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

"การได้งานที่ดีทำก็ถือว่าเป็นโชคดี ถ้าคุณกำลังสนใจอยากร่วมงานกับเราก็ขอให้ลองเข้ามาสมัครดูนะครับ"
คุณบุญสม ป้องปัชชา
Outbound Telesales

ครั้งแรกที่มาสมัครงานกับเวอรีน่า ไม่ได้คาดหวัง ลึกๆก็รู้ว่าตัวเองมีร่างกายที่ไม่ได้พร้อมเท่าเทียมกับคนอื่น “เวอรีน่าก็ให้โอกาสผู้พิการแบบดิฉันให้พิสูจน์ตัวเอง“ โดยรับให้ทำงานในตำแหน่ง Outbound Telesales ซึ่งเป็นงานเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ดิฉันได้เทคนิคในการทำยอดขาย คือ มาทำงานแต่เช้า เลือกมาก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัว เตรียมข้อมูล ที่จะได้ดูแลลูกค้าให้ได้ดีที่สุด น้ำเสียงและอารมณ์สำคัญ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า เวอรีน่าส่งดิฉันมาดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ เช่น ในช่วงที่ลูกค้ากำลังลดน้ำหนัก ก็จะคอยโทรเพื่อติดตามผล และให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จนลูกค้าพึงพอใจ

"ถ้าคุณกำลังสนใจอยากร่วมงานกับเรา ที่นี่สวัสดิการดีมาก มั่นคง และมีค่าตอบแทนหรือคอมมิชชั่นที่ทำให้เราสามารถดูแลครอบครัวได้"
ตำแหน่งงานว่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
นายพรชัย คงทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล
มือถือ 088-3393-883
โทร : 043-721-275 ต่อ 101, 102  / 061-028-4440 ถึง 3 
โทรสาร : 043-721-341
อีเมล์  : pornchai@verena.co.th
Inbox: www.facebook.com/verenahr
Download Application Form


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า
- ทำความดี
- อาหารและเครื่องดืม
- สังคมและสันทนาการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- แบรนด์เยี่ยมไข้
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สัมมนาประจำปี
- ทุนการศึกษาพนักงาน
- เงินโบนัส
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- การให้กู้ยืม
- ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
- เงินอวยพรแต่งงาน
- เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
- ทุนการศึกษาบุตร
- ค่าเลี้ยงดูบุตรที่ให้กำเนิดด้วยตัวคนเดียว
- ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับครอบครัวพนักงาน
- ลูกกตัญญู
- รางวัลทำงานนาน
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ1. พนักงานขาย PC หลายอัตรา ( ด่วน )
คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
- จบ ม.3 ขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพดี
- มีใจรักในงานขายและการบริการ
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- เคยทำงานเป็นพนักงานขาย PC, BA, โปรโมชั่น ของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า
- ให้คำแนะนำและขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด
- ทำรายงานยอดขาย สต๊อกสินค้า รายงานคู่แข่งขันทางธุรกิจ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน ร้าน Watson ร้าน ฺBoots และร้าน Eve and Boy

ค่าตอบแทน
เงินเดือน + คอมมิชชั่นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. พนักงานเมอร์ชันไดร์ หลายอัตรา ( ด่วน )
คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
- จบ ม.3 ขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพดี
- มีใจรักในงานขายและการบริการ
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- เคยทำงานเป็นพนักงานขาย PC, BA, โปรโมชั่น ของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า
- ให้คำแนะนำและขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด
- ทำรายงานยอดขาย สต๊อกสินค้า รายงานคู่แข่งขันทางธุรกิจ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน เวียนร้านค้าภายในจังหวัด นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ค่าตอบแทน
เงินเดือน + คอมมิชชั่นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ + เบี้ยเลี้ยง
3. พนักงานขายโปรโมชั่น หลายอัตรา ( ด่วน )
คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
- จบ ม.3 ขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพดี
- มีใจรักในงานขายและการบริการ
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- เคยทำงานเป็นพนักงานขาย PC, BA, โปรโมชั่น ของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า
- ให้คำแนะนำและขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด
- ทำรายงานยอดขาย สต๊อกสินค้า รายงานคู่แข่งขันทางธุรกิจ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน วิ่งร้านค้าอย่างน้อย 3 ร้านค้า หรือ 3 จังหวัด

ค่าตอบแทน
เงินเดือน + คอมมิชชั่นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ + เบี้ยเลี้ยง + ค่ารายงานออนไลน์ + ค่าโทรศัพท์4. ผู้แทนฝ่ายขายระดับภาค/ ผู้แทนฝ่ายขาย Modern trade กรุงเทพฯ/ Key Account Executive หลายอัตรา ( ด่วน )
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- จบปวส. ขึ้นไป
- มีทักษะในการเสนอขายสินค้าและการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และรับความกดดันในงานได้
- มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง อ่านและเขียนเป็นอย่างดี
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์ในการขายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางให้กับห้างร้าน
- มีประสบการณ์ติดต่อขายสินค้าให้กับ Modern Trade

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เสนอขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ
- ดูแลลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดลูกค้าใหม่
- ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า
- เก็บเงินสด/เช็ค นำส่งบริษัท
- ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าของร้านค้า
- รายงานยอดขาย ยอดเก็บและข้อมูลคู่แข่งในท้องตลาด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ต้องเดินทางมาที่สำนักงานที่จังหวัดมหาสารคามทุกเดือน

พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- กรุงเทพและปริมณฑล
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้

ค่าตอบแทน
40,000 - 50,000++ + คอมมิชชั่น5. แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร) 1 อัตรา ( ด่วน )
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการเป็นแม่บ้านให้กับผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ มีความสุภาพ รักเด็กและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของนายจ้างได้อย่างเคร่งครัด
- เป็นคนรักความสะอาด และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
- สามารถทำอาหารได้หลากหลาย
- สามารถพักประจำที่บ้านผู้บริหารได้
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานบ้านทั่วไปภายในบ้านผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
เงินเดือนตามประสบการณ์ + เบี้ยขยัน6. เภสัชกร 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร
- มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนยา 1 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะพิจารณาพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015
- สามารถควบคุมเครื่องมือห้องปฏิบัติการและดูแลงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ
- มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองาน
- ขยันหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและสุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบ ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด
- จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ของผลการวิเคราะห์และการประกันคุณภาพต่างๆ
- ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภายนอก
- จัดทำระบบงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ GMP
- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับฝ่ายต่างๆ
- ศึกษาค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป7. แม่บ้าน 1 อัตรา
   คุณสมบัติ
       - เพศ หญิง อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
       - การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
       - มีประสบการณ์ในการเป็นแม่บ้านอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
       - มีความซื่อสัตย์ มีความสุภาพ และสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของนายจ้างได้อย่างเคร่งครัด
       - เป็นคนรักความสะอาด และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำความสะอาดภายในบริษัท และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท8. เจ้าหน้าที่ดูแลสวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
     -  เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
     -  สามารถดูแลสวนและต้นไม้ในบริษัทได้ทั้งหมด
     -  เพาะพันธุ์ สามารถขนย้ายต้นไม้ได้
     -  มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้และจัดสวนในบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     -  มีใจรักต้นไม้และธรรมชาติ
     -  มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ
     - ดูแลและรับผิดชอบสวนและต้นไม้ของบริษัท
    - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ค่าตอบแทน
 เงินเดือน  9300 บาท + เบี้ยขยัน​9.Quality Control (QC) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี 
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตราฐานคุณภาพ GMP และระบบ ISO 9001:2015
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อการวิเคราะห์
- ควบคุมเครื่องมือห้องปฎิบัติการและดูแลงานทดสอบของห้องปฎิบัติการ
- มีความสามารถในการนำเสนอ Presentation skills
- ขยั่นหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบก่อนการผลิต สินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
- จัดทำรายงานประจำวัน และประจำเดือนถึงผลการวิเคราะห์และการประกันคุณภาพต่างๆ
- ชี้แจง ให้คำแนะนำ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายนอกในงานประกันคุณภาพเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย
- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆในการแก้ไขและป้องกัน
- จัดทำระบบงานตามข้อกำหนด และมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตราฐาน GMP

เงินดือน
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
 
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
นายพรชัย คงทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล
มือถือ 088-3393883
โทร : 089-5758888 ต่อ 101, 102
อีเมล์  : pornchai@verena.co.th
Inbox: www.facebook.com/verenahr
Download Application Form


JOB (position )เงินเดือน
543

เงินเดือน
543

 


1 
Member Login ( สมัครงาน )
Home | Product | News & CSR | About Us | Proud To Present | Where to buy | Dealer | Video | Contact Us
Verena International Co.,Ltd.  40 Koyai Road, Tambon Talad, Muang District, Maha Sarakham Province, 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : +66 89-5758888
  Callcenter: 02-1146244
  Line ID: @verena
  E-mail: vr24@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  E-mail: information@verena.co.th
 • © 2022 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.

  >>