โครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก ณ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก แก่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นและการพัฒนาสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบกล้องผ่าตัดไซนัส ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้พัฒนาการด้านบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์ และทุนทรัพย์ในการขยายต่อเติมอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชน โดยการส่งเสริม พัฒนา […]

ออกบูทวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 60 ปี

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมความสำเร็จของศิษย์เก่า ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา #KMUTT#KMUTT60 ในงานนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ Nutroxsun ที่ได้รับรางวัล […]

Nutroxsun, awarded International Innovation Award 2019

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา International Innovation Summit 2019 ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Nutroxsun ยังได้รับรางวัล International Innovation Award 2019 […]

Best Nutritional Supplement of EVEANDBOY Best Selling Award 2021

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คุณประวีร์ มงคลสุข ผจก.ฝ่ายขาย บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ” Best Nutritional Supplement of EVEANDBOY Best Selling Award 2021 […]