Menu

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(2021-06-02)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ แก่ วั ... เพิ่มเติม(2021-05-07)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ แก่ โร ... เพิ่มเติม(2021-02-23)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและกาแฟสำเร็จรูป แก่ ศ ... เพิ่มเติม(2021-01-28)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2021-01-18)
พระอาจารย์ชัยพฤกษ์ คุณสวโร เมตตาแสดงธรรมและออกรับบิณฑบาตร ในวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๔  ... เพิ่มเติม(2020-12-23)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิ ... เพิ่มเติม(2020-12-19)
หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เมตตาแสด ... เพิ่มเติม(2020-12-26)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-12-18)
บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย  ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next »