Menu

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(29-05-2014)
Verena เยี่ยมสถาสงเคราะห์คนชรา จ.มหาสารคาม วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ... เพิ่มเติม(03-05-2014)
Verena จัดโรงทานวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ... เพิ่มเติม(05-04-2014)
Verena จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2557 ... เพิ่มเติม(03-03-2014)
Verena จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 - 1 มีนาคม 2557 ... เพิ่มเติม

« Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 » Next