Menu

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(2020-12-11)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้บริจาคผลิตภัณฑ ... เพิ่มเติม(2020-12-05)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแก้วเซลามิก จำน ... เพิ่มเติม(2020-11-27)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมแล ... เพิ่มเติม(2020-11-17)
๑.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ๒.หลวงปู ... เพิ่มเติม(2020-10-29)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-10-05)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดทำโรงทานในงานบุญกฐินประจำปี 2563 ณ วัด ... เพิ่มเติม(2020-10-01)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-08-31)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-08-06)
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมฝึกซ้อมด ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next »