Menu

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(2020-07-28)
Verena จัดกิจกรรม “แชร์รัก แชร์สุข” และนำเงินรายได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ.บ ... เพิ่มเติม(2020-07-04)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-06-29)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดทำโรงทานเนื่องในงานสมโภชเจดีย์พระพุทธร ... เพิ่มเติม(2020-06-01)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-04-24)
Verena ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล สเปรย์ฆ่าเชื้อและไข่ไก่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน ... เพิ่มเติม(2020-02-29)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2020-01-13)
งานบุญประจำปี 2563 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน จัดโดย บริษัท เวอรีน่า อ ... เพิ่มเติม(2020-01-13)
Corporate Social Responsibility (CSR) รวมกิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 25 ... เพิ่มเติม(2020-01-13)
Verena ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ม ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next »