Menu

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(2019-12-27)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2019-11-23)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2019-10-30)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออ ... เพิ่มเติม(2019-10-28)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดทำโรงทานเนื่องในงานบุญกฐินประจำปี 2562 ... เพิ่มเติม(2019-10-21)
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดทำโรงทาน ... เพิ่มเติม(2019-09-21)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออกรับบิณฑบ ... เพิ่มเติม(2019-09-13)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ... เพิ่มเติม(2019-09-04)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบน้ำดื่มและกาแฟ P-Prosrim ช่วยผู้ประสบอุทกภ ... เพิ่มเติม(2019-08-30)
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออกรับบิณฑบ ... เพิ่มเติม

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25 Next »