Menu
 

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดทำโรงทานเนื่องในงานบุญกฐินประจำปี 2561 ณ วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

2018-11-06


เป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความสำคัญทางด้านพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา โดยการสนับสนุนการทำบุญและร่วมถวายทานในวันสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น บริจาค ทรัพย์ สิ่งของ ปัจจัย จัดทำโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมในการทำบุญกฐินของชาวพุทธและเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการถวายทานบุญกฐิน ประจำปี 2561 โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีตามพุทธศาสนาเพื่อช่วยสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป
ในปีนี้ท่าน รศ.ดร. ณฐนนท์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้พาพนักงานร่วมออกโรงทานเนื่องในงานบุญกฐินประจำปี 2561 ณ วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561

โรงทานน้ำดื่มเวอรีน่า กาแฟ และลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.