Menu
 

งานบุญประจำปี 2562 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน จัดโดย บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562

2019-01-15


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของพนักงานและชุมชนจึงเห็นควรจัดทำโครงการงานบุญเป็นประจำขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทอดถวายผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นการจรรโลงไวัซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัทและชุมชนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ และเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดี อันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในปีนี้งานบุญประจำปีได้จัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ด้วยแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามและลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่มาเมตตาในปีนี้มียอดผ้าป่าทั้งสิ้น 640,159 บาท ได้ทอดถวายให้กับวัดต่าง ๆ ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ตามความเหมาะสม
ในนาม บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านและขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง เทอญ.


รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่รับนิมนต์มาในงานครั้งนี้
1.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
2.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
3.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
4.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
5.หลวงตาสมหมาย อัตตฺมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
6.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลา ฯ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
7.หลวงปู่สุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (ผู้แทน หลวงพ่อบัณฑิต)
8.หลวงปู่สวัสดิ์ ปิยะธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
9.หลวงปู่บุญมี ธัมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
10.หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
11.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโน วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
12.พระอาจารย์อมร กิตติโก วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
13.พระอาจารย์พะเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาส อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
14.พระสุทธิธรรมโสภณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
15.พระอาจารณ์ภิรมณ์ ผลิโก วัดป่ากู่แก้ว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
16.พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก วัดป่ายางหัวช้าง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
และพระติดตามรวม 30 รูป


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
19.00 น. พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์
20.00 น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1
20.30 น. หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
07.00 น. คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณหน้าศาลาฯ
08.00 น. ถวายภัตตาหารและพระสงฆ์ให้พร
09.00 น. ถวายผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์19.00 น. พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 2


07.00 น. คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณหน้าศาลาฯ
08.00 น. ถวายภัตตาหารและพระสงฆ์ให้พร
09.00 น. ถวายผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์

อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.