Menu
 

Verena ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

2019-01-23


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งภายในและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “Verena” ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำโดย คุณณรภร กาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และคณะเป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ร่วมในงานวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
ในการนี้ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร The Secret Plus, P-Prosrim Coffee Plus และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49,803 บาท ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2562 โดยมี นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะเป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายการบริหารกิจการของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้ตระหนักและมุ่งเน้นการบริหารกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา



นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม







ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร The Secret Plus, P-Prosrim Coffee Plus และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 49,803 บาท



อัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.