Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

2019-02-04


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มการาคม 2562 ที่ผ่านนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับพนักงานในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง ช่วยพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จ และเป็นการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น รางวัลพนักงานที่มีอายุการทำงานร่วมกับองค์กรหลายปี รางวัลพนักงานที่มียอดขายสูงสุดตลอดทั้งปี รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแสดงของพนักงานและการจับสลากของขวัญปีใหม่จากผู้บริหารระดับสูง โดย รศ.ดร. ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบ แอร์ ทีวี ตู้เย็น และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายให้กับพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน รื่นเริง ตลอดการจัดงานรศ.ดร. ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวเปิดงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562

กิจกรรมการแสดงของพนักงานในงานเลี้ยงปีใหม่

รางวัลดีเด่นพนักงานที่มียอดขายสูงสุดประจำปี 2561 คุณกฤตวิทย์ รักเดช ผู้แทนฝ่ายขายเขต 1

รางวัลพนักงานที่ร่วมงานกับองค์กรอายุงานมากกว่า 5 ปี

1.คุณพิกุล วงศ์ษาซ้าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Inbound Telesale
2.คุณประภาพร คารกุล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดอาวุโส
3.คุณมะลิวัลย์ อันเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
4.คุณชัยกมล ปัญญาธีรกุล หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
5.คุณกำพล ประวันโน เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

รางวัลพนักงานที่ร่วมงานกับองค์กรอายุงานมากกว่า 10 ปี

1.คุณมนฑณัช ช่างเกวียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขต 2
2.คุณพัชลีกรณ์ ธารเลิศ หัวหน้าแผนกตัวแทนฝ่ายขาย
3.คุณติ๋ม สุขารมณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

คุณชัยกมล ปัญญาธีรกุล หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

รางวัลพนักงานดีเด่นร่วมกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตร ประจำปี 2561

1.คุณสุรสิทธิ์ ขันธะนามศรี รักษาการเจ้าหน้าที่ CSR และคลังสินค้าปลีกอาวุโส
2.คุณกำพล ประวันโน เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม
3.คุณดิเรก พูลเพิ่ม รักษาการเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เลขานุการ และเทคโนโลยีอาวุโส
4.คุณชัยวัฒน์ ธุระพันธ์ หัวหน้าแผนกคลังสินค้าส่ง
5.คุณสมควร สุวรรณ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าส่งคุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบรางวัลกิจกรรมการแสดงและการแต่งกายยอดเยี่ยมแก่พนักงานรศ.ดร. ณฐนนท์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบรางวัลแก่พนักงานที่จับสลากได้รางวัลใหญ่ประจำปี 2562

1.คุณดุสิต รัฐไทย เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 1607 ได้รับแอร์ มูลค่า 10,000 บาท
2.คุณกันตภณ แดงวงษา หัวหน้าแผนกคลังสินค้าปลีก 1607 ได้รับตู้เย็น มูลค่า 7,500 บาท
3.คุณติ๋ม สุขารมณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ ได้รับเครื่องซักผ้า มูลค่า 7,500 บาท
4.คุณปุณณดา ศิริพงษ์ธนากุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เขต 2 ได้รับโทรทัศน์สี มูลค่า 5,000 บาท
5.คุณดิเรก พูลเพิ่ม รักษาการเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เลขานุการ และเทคโนโลยีอาวุโส ได้รับโทรทัศน์สี มูลค่า 5,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท

เสร็จสิ้นกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562 อย่างมีความสุข โดย ครอบครัว เวอรีน่าอัลบั้มรูปภาพ


1 2

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.