Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ณ วัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-11


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม โดยให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพของทุกเพศทุกวัย ภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเสมอมา
ดังนั้น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ “ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2/2562 ณ วัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา” ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฎิบัติงานและการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม รักษาศีล และได้ทำบุญร่วมกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นและการพัฒนาสังคมโดยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
-08.00 น. รวมตัวหน้าศาลาหลวงตามหาบัว เพื่อออกเดินทาง
-11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ปั๊ม ปตท.อาทิตย์ไฮเวย์ จ.นครราชสีมา
-13.00 น. ออกเดินทางไปยัง วัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
-15.00 น. ถึง วัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กราบมนัสการ หลวงปู่อุทัย สิริธโร
-17.00 น. ทำธุระส่วนตัว
-19.00 น. พร้อมกัน ณ ศาลาใหญ่ เพื่อสวดมนต์เย็นและฟังเทศน์
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
03.00 น. ตื่นทำธุระส่วนตัวและช่วยงานโรงครัว
07.00 น. ตักบาตรหน้าศาลาใหญ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. กราบลา หลวงปู่อุทัย สิริธโร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ จ.นครราชสีมา
18.00 น. เดินทางถึง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยสวัสดิภาพกราบมนัสการ หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญานสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาอัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.