Menu
 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

2018-10-18


กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ตามที่กฎหมายหรือประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กำหนดให้สถานประกอบการต้องดำเนินการต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น คือ พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง เป็นต้น
ในครั้งนี้ได้ครบกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมจากหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นำโดย คุณประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์ และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างถูกต้องตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้


ในการเข้ารับการฝึกอบรมได้มีการทำข้อสอบวัดความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นในการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจะต้องรวดเร็วมีความปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้ประสบเหตุ

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่และวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
1.คุณสันติ ระวังภัย
2.คุณเศรษฐพงศ์ ศรีไพร
3.คุณวีระชัย ปางลิลาศ
5.คุณธนินท์ ใหม่คามิพนักงานบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมทดสอบการดับเพลิงภาคสนามทดลองการดับเพลิงเพื่อใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัยอัลบั้มรูปภาพ


1 2

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275
  Fax : 043-721341
  Callcenter : 1607, 02-1146465
  Line ID: @verena
  Line ID: @verenadealer (ตัวแทนจำหน่าย)
  E-mail: info3@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645 (Wechat and Whatsapp)
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th

 • © 2020 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.