Menu
 

คุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

2018-10-31


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถือว่าเป็นแบรนด์สินค้ากลุ่ม Beauty supplement รายแรกของประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ ตราสัญลักษณ์ TTM คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยจนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่ง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน จนได้รับการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เป็นการรับรององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการนี้ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ง คุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศนียบัตรการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธานในพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรจนเสร็จพิธีการจัดงานในครั้งนี้คุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับประกาศนียบัตรการรับรอง "มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน" จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561คุณพรชัย คงทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคม CSR หรือ มรท. 8001 - 2553 เป็นมาตรฐานที่มีต้นแบบมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการอ้างอิงบรรดามาตรฐานไอเอสโอ ทั้งหลาย ดังนั้น มรท. 8001 - 2553 จึงเน้นไปที่การจัดทำระบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา เพื่อเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการนำไปปฏิบัติใช้ ซึ่งข้อดีของการทำระบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือการมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน เมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เขียนไว้ ก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือในการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำและตรงประเด็น
นอกจากนี้ ระบบที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรยังสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอน อบรม หรือพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจได้มากกว่าวิธีการถ่ายทอดด้วยตัวบุคคล การเล่าให้ฟัง หรือการสอนงานแบบพี่เลี้ยง เนื่องจากจะมีบันทึกที่นำไปทบทวนความถูกต้องได้ตลอดเวลา
ISO 9001:2015 เป็นระบบมาตรฐานด้านคุณภาพระดับนานาชาติที่จะมอบให้แก่โรงงานหรือหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่น ที่จะรักษามาตรฐานการผลิตให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและคำนึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก

อัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275
  Fax : 043-721341
  Callcenter : 1607, 02-1146465
  Line ID: @verena
  Line ID: @verenadealer (ตัวแทนจำหน่าย)
  E-mail: info3@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645 (Wechat and Whatsapp)
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th

 • © 2020 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.