Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 4/2562 ณ วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562

2019-07-10


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพและความงาม โดยให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพของทุกเพศทุกวัย ภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเสมอมา
ดังนั้น บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ “ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 4/2562 ณ วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฎิบัติงานและการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรม รักษาศีล และได้ทำบุญร่วมกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นและการพัฒนาสังคมโดยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
08.00 น. รวมตัวหน้าศาลาหลวงตามหาบัว เพื่อออกเดินทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
16.30 น. ถึง วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ กราบมนัสการ หลวงปู่เสถียร คุณวโร
17.00 น. ทำธุระส่วนตัว
19.00 น. พร้อมกัน ณ ศาลาใหญ่ เพื่อสวดมนต์เย็นและฟังเทศน์

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
03.00 น. ตื่นทำธุระส่วนตัวและช่วยงานโรงครัว
07.00 น. ตักบาตรหน้าศาลาใหญ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. กราบลา หลวงปู่เสถียร คุณวโร
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
18.00 น. เดินทางถึง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยสวัสดิภาพ

อัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275,061-028-4445
  Fax : 043-721341
  Callcenter : 1607
  E-mail: info3@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645
  Wechat ID: verenathailand
  Whatsapp number: +66-92-654-4645
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th

 • © 2019 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.