Menu
 

งานบุญประจำปี 2563 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน จัดโดย บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563

2020-01-13


บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของพนักงานและชุมชน ดังนั้น รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงเห็นควรจัดทำโครงการงานบุญเป็นประจำขึ้นทุกปี โดยมิวัตถุประสงค์ในการทอดถวายผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นการจรรโลงไวัซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และเพื่อความเป็นศิริมงคลวาระครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้ง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดี อันแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยดีเสมอมา
โดยครั้งนี้งานบุญประจำปีได้จัดขึ้นตรงกับ วันที่ 10-11 มกราคม 2563 ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามและลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านที่มาเมตตามางานครั้งนี้ได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 734,521 บาท และได้ทอดถวายให้กับวัดต่าง ๆ ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานตามความเหมาะสม
ในนาม บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านและขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง เทอญ.


รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่รับนิมนต์มาในงานครั้งนี้
1.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
2.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
3.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
4.หลวงตาสมหมาย อัตตฺมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
5.หลวงปู่สุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (ผู้แทน หลวงพ่อบัณฑิต)
6.หลวงปู่บุญมี ธัมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
7.หลวงปู่สวัสดิ์ ปิยะธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
8.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโน วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
9.หลวงปู่พิชิต ชิตมาโร วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
10.พระอาจารย์พเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาส อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
11.พระอาจารย์อมร กิตติโก วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
12.พระสุทธิธรรมโสภณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
13.พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก วัดป่ายางหัวช้าง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
14.พระอาจารณ์ภิรมณ์ ผลิโก วัดป่ากู่แก้ว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
และพระติดตามอีก 18 รูป รวมพระที่มาในงาน 32 รูป


กำหนดการงานทำบุญประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
๒๐.๐๐ น. พระเถระแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑
โดย หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ
๒๑.๐๐ น. พระเถระแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๒
โดย หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร และพระสงฆ์ให้พร
๐๙.๐๐ น. ถวายผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์

อัลบั้มรูปภาพ


1 2

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275
  Fax : 043-721341
  Callcenter : 1607
  Line ID: @verena
  Line ID: @verenadealer (ตัวแทนจำหน่าย)
  E-mail: info3@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645 (Wechat and Whatsapp)
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th

 • © 2020 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.