Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากลการ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

2020-12-23


เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "Building Back Better : toward a disability-inclusive accessible and sustainable post COVID-19 World" สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถและได้รับเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเสริมสร้างเจนคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและครอบครัว
ในการนี้ รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของผู้พิการที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และในสภาวะที่มีโรคระบาด COVID-19 จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการบริจาคแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 200 หลอด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี คุณลภณพร ทองสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนมอบให้กับ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaa


aaaaaaaaaaaa 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 043-721275
  Callcenter: 02-1146244
  Line ID: @verena
  E-mail: vr24@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  Tel : +66-92-654-4645 (Wechat and Whatsapp)
  Line ID: verenathailand
  E-mail: information@verena.co.th
 • © 2021 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.