Menu
 

หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เมตตาแสดงธรรมและออกรับบิณฑบาตร ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาหลวงตา บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2022-05-28


กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
19.00น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
20.00น. หลวงตาสมหมาย อัตตมโน แสดงพระธรรมเทศนา

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
07.00น. ตักบาตรพระสงฆ์หน้าศาลาหลวงตา
08.00น. รับพร เสร็จพิธี