Menu

JOB

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) ( รับสมัครด่วน )

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า
- ทำความดี
- อาหารและเครื่องดืม
- สังคมและสันทนาการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- แบรนด์เยี่ยมไข้
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สัมมนาประจำปี
- ทุนการศึกษาพนักงาน
- เงินโบนัส
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- การให้กู้ยืม
- ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
- เงินอวยพรแต่งงาน
- เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
- ทุนการศึกษาบุตร
- ค่าเลี้ยงดูบุตรที่ให้กำเนิดด้วยตัวคนเดียว
- ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับครอบครัวพนักงาน
- ลูกกตัญญู
- รางวัลทำงานนาน
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ

รายละเอียดของงาน
-ทำการควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการ
- ตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบก่อนการผลิต สินค้าระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
- จัดทำรายงานประจำวัน และประจำเดือนถึงผลการวิเคราะห์และการประกันคุณภาพต่างๆ
- ชี้แจง ให้คำแนะนำ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายนอกในงานประกันคุณภาพเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย
- ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆในการแก้ไขและป้องกัน
- จัดทำระบบงานตามข้อกำหนด และมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดมหาสารคาม

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี Food Science หรือ Food Biotechnology
,วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตราฐานคุณภาพ GMP และระบบ ISO 9001:2015
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อการวิเคราะห์
- มีความรู้ในการใช้เครื่องมือห้องปฎิบัติการและดูแลงานทดสอบของห้องปฎิบัติการ
- มีความสามารถในการนำเสนอ Presentation skills
- ขยั่นหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
นายพรชัย คงทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล
มือถือ 088-3393-883
โทร : 043-721-275 ต่อ 101, 102  / 061-028-4440 ถึง 3 
โทรสาร : 043-721-341
อีเมล์  : pornchai@verena.co.th
Inbox: www.facebook.com/verenahr
Download Application Form