Menu

News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  มาตรการป้องกันและจัดการกับโรคโควิด-19 COVID-19 corporate policies and practices
2021-08-16


อัพเดตสถานการณ์ COVID-19 ที่นี้


บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ในฐานะผู้นำในตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงในการระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่การระบาดในระลอกที่ 1 2 และ 3 บริษัทฯ มีการปรับปรุงการทำงาน ระบบ ระเบียบ และโครงสร้างในการบริหารจัดการไปเป็นอย่างมาก ดังนี้

1. เมื่อประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ขึ้นเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าเอง ในนาม บริษัท ซันทาลิส จำกัด และปัจจุบัน ได้รับใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมอาหารและเครื่องสำอาง

2.ในเดือน พฤษภาคม 2563 บริษัท ซันทาลิส จำกัด เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดมือ ทั้งในรูปสบู่เหลว สเปรย์ และเจล เพื่อจำหน่าย แจกให้ลูกค้า บริจาคให้แก่องค์การสาธารณกุศล ได้แก่โรงพยาบาล สถานกักตัวของรัฐ วัดและชุมชนต่างๆ

3. เมื่อรัฐบาลเริ่มมีการประกาศ Lock down ในการระบาดระลอกแรก บริษัทฯ เปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุม ให้เป็น ระบบ Video conference โดยใช้ Google Meet มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

4. บริษัทฯ เริ่มมีการติดตามการเดินทางของพนักงานที่ไปต่างจังหวัดและที่มีญาติเดินทางมาจากจังหวัดอื่น เพื่อทำการเฝ้าระวัง และจัดห้องทำงานและห้องน้ำให้พนักงานที่เสี่ยงติดโรคแยกออกจากพนักงานส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการป่วย เป็นเวลา 14 วัน

5. พนักงานที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด-19 จะถูกสั่งให้ Work from home ทันที

6. บริษัทฯ ได้ทำการแจกแอลกอฮอล์ที่ผลิตในโรงงานซันทาลิส ให้กับพนักงานเพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้านทุกเดือน นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดสเปรย์แอลกอฮอล์หน้าห้องทำงานทุกแผนก

7. จัดทำระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกวันวันละ 3 เวลา

8. ออกมาตรการพนักงานจัดส่งสินค้าลงหีบห่อให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ

9. ในเดือน ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำการจัดหาและเปลี่ยนระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาเข้าทำงาน มาเป็นระบบสแกนใบหน้าที่สามารถตรวจวัดไข้และการสวมหน้ากากได้ เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคที่เครื่องสแกนนิ้ว

10. ยกเลิกห้องอาหาร ที่นั่งทานแบบหันหน้าเข้าหากัน เป็น การทานโต๊ะละ 1 คน และ ปรับเวลาพักเที่ยงเพื่อลดจำนวนคนที่ทานอาหารพร้อมกัน ทั้งยังขยายจุดพักเที่ยงเพิ่มขึ้น เป็น 5 ห้อง

11. ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ออกกฎให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ที่ทำงาน ยกเว้นเวลารับประทานอาหารและดื่มน้ำ และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษ

12. บริษัทฯ งดและเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางสังคม การประชุม การรับแขก การเยี่ยมชม ทุกประเภท

13. ห้ามพนักงานขนส่งพัสดุและสินค้าจากทุกจังหวัด ลงจากรถส่งของและเข้ามาในบริษัทฯ ในทุกกรณี พัสดุที่เข้ามาจะได้รับการพ่นฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อไวรัสก่อนทุกครั้ง

14. ทำการพ่นและเช็ดถูฆ่าเชื้อพื้นผิว ในห้องทำงานสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ด้วยน้ำยา BKC และ Ozone หลังเลิกงาน

15. บริษัทฯ จัดเตรียมกล่องยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ วิตามินซี ดี และสังกะสี เป็นต้น เพื่อใช้กรณีที่พนักงานมีการติดเชื้อ แต่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของภาครัฐได้ทันที

16. ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว และพนักงานทุกคนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

17.นับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้จัดหาและแจกจ่ายให้พนักงาน ได้รับหน้ากากอนามัยทุกคนฟรี

18. เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้สามารถใช้ Antigen Test Kit ตรวจหาไวรัสโควิด-19 ได้เอง บริษัทฯ ได้จัดหาชุดตรวจ ATK ไว้ภายในบริษัทฯ และทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจถึงการเก็บตัวอย่างและการแปลผลอย่างถูกต้อง เพื่อใช้กับพนักงานที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีข้อกังวลแต่ ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจด้วยวีธี PCR อย่างทันท่วงที

19. ติดตั้งระบบ SCB Business Anywhere เพื่อไม่ให้พนักงานต้องเดินทางไปธนาคาร

อัลบั้มรูปภาพ


1